תכנון מערכי מפעלים

רוזנשטוק- שיפור הנדסה ולוגיסטיקה מתכננת מערכי מפעלים , סדנאות ייצור, ובתי מלאכה במגוון גדלים בכל ענפי התעשייה.

על מנת שתהליך הייצור יהיה יעיל ואפקטיבי ובכדי שניצול המשאבים היקרים ביותר לארגון: כוח אדם וזמן, יהיה מקסימאלי, חובה לבצע תכנון מקצועי, מדויק בהתאם לספציפיקציות ודרישות ייחודיות של המפעל ותהליכי הייצור. תכנון מקצועי ואיכותי מוביל לשיפור התפוקות, חיסכון בשעות עבודה, זמן וכסף.

הגורמים הפונקציונליים לתכנון מערכי מפעלים:

 • היקפי ייצור במפעל
 • מיקום והאוריינטציה של הצבת ושינוע המכונות בהתאם לטכנולוגיות הייצור השונות
 • שטחי האחסון
 • היבטי בטיחות במפעל
 • מיקום חומרי הגלם והחומר בתהליך
 • שינוע החומרים בין אזורי הייצור
 • פונקציות העזר (חדרי שקילה, דיגום, בקרת איכות, אריזה)
 • בחינת תהליך הניתוב וזרימת החומר במפעל
 • ניתוח הממשק בין פונקציות הייצור
 • פרוט אפיון תחנות העבודה השונות
 • ניתוח צרכי המלאי בתהליך בכל תחנה
 • הגדרת מערכות הדיווח והשליטה במפעל
 • כוח האדם התפעולי הנדרש
 • מערכות האחסון והשינוע הנדרשות
 • תכנון משולב Industry 4.0
  ועוד…
 

בכל שלבי התכנון חברת רוזנשטוק- שיפור הנדסה ולוגיסטיקה מיישמת מתודולוגיות של ניהול ותפעול "רזה" של מפעלים ומערכי אחסנה הלכה למעשה ולא רק בתיאוריה.

התכנון יבטיח זרימת חומר יעילה ותפוקה מקסימלית תוך שמירה על בטיחות גבוהה לעובדים ולציוד במפעל.

החברה פועלת מול חברות בסדרי גודל שונים, מקטנים ועד לגדולים, גלובליים ומוסדיים מתחומים שונים כגון: מזון, פרמצבטיקה, חלפים, אופנה, תעשייה כימית, ביטחון ותחומים רבים נוספים הזקוקות לפתרונות אחסנה, שינוע והפצה.