תחומי פעילות: תכנון שרשרת אספקה ויעילות התפעול

אסותא

בחינה אסטרטגית לתפעול עצמי מול TPL תחום:שירותי בריאות שנת ביצוע: 2018 היקף: המערך הלוגיסטי של אסותא מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט גיבוש תפיסת ההפעלה הלוגיסטית מיטבית לניהול מערך אחסנה והפצה השוואה בין תפעול עצמי ומיקור חוץ" תועלת (benefits) הקטנת שטחים לוגיסטיים בבתי חולים והסבתם לפעילות רפואית לחזור לרשימת הפרויקטים

סבון של פעם

אבחון תהליכי עבודה במרכז לוגיסטי תחום: קוסמטיקה וטיפוח היופי שנת ביצוע: 2018 היקף: מרכז לוגיסטי לאספקה בינלאומית מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט ניתוח והצגת פערים ופתרונות לתהליכי העבודה במרלו"ג הנותן שרות לערוצי מכירה שונים בעולם הצגת חלופות לממשקי העבודה של מרלו"ג ישראל עם המרכזים הלוגיסטיים בחו"ל השוואה בין תפעול עצמי אל מול …

לוריאל

תכנון מודל הפעלה אופטימלי למערך שרשרת אספקה תחום:קוסמטיקה וטיפוח היופי שנת ביצוע: 2017 היקף: פעילות שרשרת אספקה בישראל מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט בחינה, ניתוח והערכה של כל החלופות התפעוליות הרלוונטיות האפשריות עבור לוריאל ישראל למערך שרשרת אספקה, בהתייחסות לשלושה מוקדים – שרות, עלות ומורכבות תפעולית המלצה על מודל הפעלה אופטימלי סקירה …

אלקטרה

בחינה אסטרטגית לתפעול עצמי מול TPL תחום: מוצרים "לבנים" שנת ביצוע: 2013 היקף: אלקטרה מוצרי צריכה מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט גיבוש תפיסת ההפעלה הלוגיסטית מיטבית לניהול מערך אחסנה והפצה השוואה בין תפעול עצמי ומיקור חוץ" תועלת (benefits) יישום של מערך האחסנה והפצה במיקור חוץ בעלויות מופחתות לחזור לרשימת הפרויקטים Previous Next

זוגלובק

תכנון Route to market תחום: מזון שנת ביצוע: 2017 היקף: כלל מערך המכירות וההפצה מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט ניתוח דרישות וצרכי השוק בתחום הפעילות של החברה, ערוצי מכירה והפצה, רמת שרות, פעילות מתחרים, יתרונות תחרותיים פוטנציאליים, אילוצים תפעוליים בממשק עם לקוחות 2. הגדרת רמת השרות הנדרשת לפי ערוצי מכירה הגדרת תפיסת …

DSV

גיבוש אסטרטגיה תפעולית התומכת בפיתוח העסקי של המערך הלוגיסטי תחום: שירותי מיקור חוץ לוגיסטי -TPL שנת ביצוע: 2018 היקף:DSV ישראל מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט הצגת מספר חלופות אסטרטגיות הנשענות על תכנית עסקית ל-15 שנים החלופות כללו המלצה על פריסת האתרים: מיקומם, אופי הפעילות בכל אתר, וסינרגיה בין בפעילויות ובין האתרים השונים …

קבוצת BEE

תכנית התייעלות במרכז לוגיסטי תחום:שירותי מיקור חוץ – TPL שנת ביצוע: 2017 היקף:מרכז לוגיסטי קרית מלאכי מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט בחינת תהליכי העבודה, ניצולת משאבים אפקטיבית של כ""א, ממשקי עבודה, שליטה ובקרה ומערכות תפעול ומידע תומכות הצגת תכנית עבודה מפורטת (משימות ולוחות זמנים) להטמעת "מצוינות תפעולית" באתר הלוגיסטי בהתאם הפערים שאותרו …

בשן רדיאטורים וחלפים

תפיסת הפעלה לוגיסטית מיטבית תחום: חלפים לרכב שנת ביצוע: 2019 היקף: פעילות הלוגיסטיקה וההפצה  מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט גיבוש תפיסת ההפעלה לוגיסטית מיטבית לניהול מערך האחסנה וההפצה מצוינות תפעולית-ייעול תהליכי עבודה, איתור פוטנציאל החיסכון בעלויות האחסנה וההפצה בהתחשב ברמת השרות הגבוהה הנדרשת בוצע מיפוי ואבחון מעמיק של השוק, לקוחות, מוצרים ומתחרים …

משטרת ישראל

גיבוש תפיסת הפעלה מיטבית לניהול המלאי בארגון תחום:סקטור ציבורי שנת ביצוע: 2018 היקף: כלל פעילות משטרת ישראל    מה נעשה בפרויקט תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט מיפוי ואבחון תהליכי ניהול ועיתוד המלאי וזיהוי מוקדים לשיפור והתייעלות הגדרת חלופה אסטרטגית – "תפיסת הפעלה" חדשה לניהול המלאי המבוססת על ניהול תהליך ולא על ניהול בראיית המוצר הגדרת …