תעשיות: צבא ביטחון וגופים ציבורים

משטרת ישראל

בחינה ושדרוג שרשרת האספקה של משטרת ישראל לתחומי המלאי השוטף ולחירום ולתחום המוצגים המשפטיים תחום:משטרת ישראל – סקטור ציבורי שנת הקמה:בהקמה. צפי לסיום מרץ 2020 שטח: 10,000 מ"ר מיקום: א.ת. הר טוב, בית שמש מה נעשה בפרויקט פונקציות עיקריות תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט בחינת חלופות אסטרטגיות למערך הלוגיסטי. בחינת שיטת המימוש של המרכז הלוגיסטי …

הספרייה הלאומית

הקמת מערך אוטומטי לאחסון 4.5 מיליון ספרים ופריטים נוספים תחום: גוף ציבורי שנת הקמה: 2021 שטח: 2,500 מ"ר מיקום: ירושלים פרויקט כולל מערך אוטומטי מה נעשה בפרויקט פונקציות עיקריות תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט תכנון פונקציונלי כולל של מערך האוטומציה (עגורנים, מידוף, מכלי אחסון, עמדות ליקוט, שינוע אוטומטי, מערכת מידע) ותכנון חללי ארכיון לפריטים נדירים פונקציות …

אט"ל – מרכז הספקה אחוד

תכנון וארגון המערך הלוגיסטי האחוד של צה"ל תחום:צבא שנת הקמה: 2020 שטח: 225,000 מ"ר מיקום: 3 אתרים ראשיים – צפון, מרכז, דרום פרויקט כולל מערך אוטומטי מה נעשה בפרויקט פונקציות עיקריות תועלת (benefits) מה נעשה בפרויקט גיבוש תפיסת התפעול למערך האחוד של הלוגיסטיקה בצה"ל. בניית תכנית אב למתחמים הלוגיסטיים בשלושה אתרים. אפיון ותכנון להקמה ותפעול המתחמים הלוגיסטיים …