אלקטרה

בחינה אסטרטגית לתפעול עצמי מול TPL

תחום: מוצרים "לבנים"

שנת ביצוע: 2013

היקף: אלקטרה מוצרי צריכה

ELECTRA
  • גיבוש תפיסת ההפעלה הלוגיסטית מיטבית לניהול מערך אחסנה והפצה
  • השוואה בין תפעול עצמי ומיקור חוץ"
  • יישום של מערך האחסנה והפצה במיקור חוץ בעלויות מופחתות