אסותא

בחינה אסטרטגית לתפעול עצמי מול TPL

תחום:שירותי בריאות

שנת ביצוע: 2018

היקף: המערך הלוגיסטי של אסותא

ASSUTA
  • גיבוש תפיסת ההפעלה הלוגיסטית מיטבית לניהול מערך אחסנה והפצה
  • השוואה בין תפעול עצמי ומיקור חוץ"
  • הקטנת שטחים לוגיסטיים בבתי חולים והסבתם לפעילות רפואית