בשן רדיאטורים וחלפים

תפיסת הפעלה לוגיסטית מיטבית

תחום: חלפים לרכב

שנת ביצוע: 2019

היקף: פעילות הלוגיסטיקה וההפצה 

בשן
  • גיבוש תפיסת ההפעלה לוגיסטית מיטבית לניהול מערך האחסנה וההפצה
  • מצוינות תפעולית-ייעול תהליכי עבודה, איתור פוטנציאל החיסכון בעלויות האחסנה וההפצה בהתחשב ברמת השרות הגבוהה הנדרשת
  • בוצע מיפוי ואבחון מעמיק של השוק, לקוחות, מוצרים ומתחרים והוגדרו הצרכים על מנת לאפשר יתרון תחרותי ברמת השרות והעלות
  • הוחלט על מספר אתרי האספקה והשרות ונבנתה מערכת ההפצה העומדת בדרישות השרות
  • נבדקה חלופה להעברת הפעילות למיקור חוץ – ניתוח כלכלי ואיכותי
  • בוצע תכנון פונקציונאלי לאתר אחוד לפעילות והוצגו חלופות לביצוע שכללו ניתוח כלכלי של גובה ההשקעה, והעלויות התפעוליות השוטפות"
  • מודל קבלת החלטות למועצת המנהלים