הספרייה הלאומית

הקמת מערך אוטומטי לאחסון 4.5 מיליון ספרים ופריטים נוספים

תחום: גוף ציבורי

שנת הקמה: 2021

שטח: 2,500 מ"ר

מיקום: ירושלים

פרויקט כולל מערך אוטומטי

הספרייה הלאומית
  • תכנון פונקציונלי כולל של מערך האוטומציה (עגורנים, מידוף, מכלי אחסון, עמדות ליקוט, שינוע אוטומטי, מערכת מידע) ותכנון חללי ארכיון לפריטים נדירים
  • מחסן אוטומטי תת קרקעי למכלים מתופעל עגורני "Mini-Load"
  • ארכיון פריטים נדירים המאוחסנים במידוף נע
  •  מערך ארכיון יעיל בשטח מינימלי
  • אחסנה בתנאי אקלום באווירה מרודדת חמצן
  • יעילות תפעולית, רמת שירות גבוהה וחיסכון בכח אדם מתפעל
  • חיסכון בשטח בשל ניצול גובה חלל האחסנה (17 מ')