זוגלובק

תכנון Route to market

תחום: מזון

שנת ביצוע: 2017

היקף: כלל מערך המכירות וההפצה 

זוגלובג
  • ניתוח דרישות וצרכי השוק בתחום הפעילות של החברה, ערוצי מכירה והפצה, רמת שרות, פעילות מתחרים, יתרונות תחרותיים פוטנציאליים, אילוצים תפעוליים בממשק עם לקוחות
    2. הגדרת רמת השרות הנדרשת לפי ערוצי מכירה
  • הגדרת תפיסת ההפעלה למערך המכירות בהתאם לערוצי המכירה-PS/VS/TS
  • תכנון מבנה ארגוני למערך המכירות בהתאם וקביעת כ""א נדרש
  • הגדרת משאבי ההפצה וכ""א למערך הלוגיסטי, בהתאם לרמת השרות הנדרשת
  • בניית קווי מכירה והפצה המבוססים על איזון גיאוגרפי, מחזורי מכירות, תמהיל ואופי הלקוחות
  • בניית תכנית תמריצים למערך מכירות VS
  • יישום תכנית העבודה על ידי מנהלי החברה בליווי של מנהל בכיר בחברתנו
  • התייעלות משמעותית בתהליכי R.T.M