לוריאל

תכנון מודל הפעלה אופטימלי למערך שרשרת אספקה

תחום:קוסמטיקה וטיפוח היופי

שנת ביצוע: 2017

היקף: פעילות שרשרת אספקה בישראל

LOREAL
 • בחינה, ניתוח והערכה של כל החלופות התפעוליות הרלוונטיות האפשריות עבור לוריאל ישראל למערך שרשרת אספקה, בהתייחסות לשלושה מוקדים – שרות, עלות ומורכבות תפעולית
 • המלצה על מודל הפעלה אופטימלי
 • סקירה רחבה של:
  – צרכים שיווקיים ומכירתיים – ערוצי מכירה, רמת שרות, גיוון וכו'
  – משאבים ואמצעים – מחסנים, שינוע, כ""א וציוד
  – טכנולוגיה – מערכות הפעלה ומידע
  – הליכים ותפיסת הפעלה קיימת
  – מדידה, שליטה ובקרה
 • בשלב שני בוצע ניתוח של החלופות:
  – המשך הפעלת המערך הלוגיסטי הקיים תוך שיפור תפעולי של פערים שנמצאו בהתייחס לתהליכים מיטביים
  – פעילות בעזרת מיקור חוץ TPL כתחליף לפעילות הקיימת באתר הנוכחי
  – הפעלה עצמית על ידי לוריאל באתר לוגיסטי חדש
  – מודל משולב של החלופות נבחנו ברמה הטכנית, איכותית וכלכלית, והערכת סיכונים"
 • מודל קבלת החלטות לתפיסת הפעלה מיטבית
 • בחינת חלופה לשימוש בשירותי חוץ על פי מיפוי ושוק ניתוח עלויות"