מכון ויצמן למדע

תכנון פונקציונאלי וליווי ההקמה, ההתקנה וההפעלה של בתי המלאכה והמחסנים במבנה מחלקות, במכון ויצמן למדע

תחום: מחקר ופיתוח

שנת הקמה: 2014

שטח: 9,000 מ"ר 

מיקום: רחובות

מכון וייצמן
  • תכנון פונקציונאלי של מבנה מחלקות של מכון ויצמן למדע, במסגרתו תוכננו מחלקות: אחזקה, משק, מכשירים, זכוכית, חו"ג, אבטחה, הובלה ומחסני טכניים, כימיקלים, חשמל, אינסטלציה, כלים, מכשירים וגזים, לרבות העברה, התקנה והפעלת הציוד והמיכון
  • מבנה מחלקות הכולל בתי מלאכה ומחסנים, בתחומי עיסוק מגוונים, הנותנים מענה לאחזקת הקריה ולתמיכה בדרישות הטכנולוגיות של הסגל האקדמי
  • מערך מודרני ויעיל
  • כושר גידול משמעותי בנפח פעילות המכון
  • יעילות תפעולית
  • סינרגיה בין בפונקציות שונות