משטרת ישראל

גיבוש תפיסת הפעלה מיטבית לניהול המלאי בארגון

תחום:סקטור ציבורי

שנת ביצוע: 2018

היקף: כלל פעילות משטרת ישראל 

 

משטרה
  • מיפוי ואבחון תהליכי ניהול ועיתוד המלאי וזיהוי מוקדים לשיפור והתייעלות
  • הגדרת חלופה אסטרטגית – "תפיסת הפעלה" חדשה לניהול המלאי המבוססת על ניהול תהליך ולא על ניהול בראיית המוצר
  • הגדרת נוהלי עבודה, תהליכים וממשקים עיקריים
  • אפיון והגדרת מערכות מידע התומכות בתהליכים
  • הגדרה של תפיסה הארגונית התומכת בשינוי הנדרש, מבנה ארגוני והגדרות תפקיד, תחומי אחריות וסמכות וממשקים, שגרות ניהול ובקרה
  • פרויקט בוצע על בסיס שיטות מתקדמות ובכפיפות לנהלים והוראות מחייבות
  • ניהול מלאי מיטבי: זמינות מול גובה מלאי ושקיפות לאורך כל חיי המוצר
  • התייעלות בשרשרת האספקה ובלוגיסטיקה
  • רציפות תפקודית של המשטרה בתקופות שיגרה וחרום