קבוצת BEE

תכנית התייעלות במרכז לוגיסטי

תחום:שירותי מיקור חוץ – TPL

שנת ביצוע: 2017

היקף:מרכז לוגיסטי קרית מלאכי

BEE
  • בחינת תהליכי העבודה, ניצולת משאבים אפקטיבית של כ""א, ממשקי עבודה, שליטה ובקרה ומערכות תפעול ומידע תומכות
  • הצגת תכנית עבודה מפורטת (משימות ולוחות זמנים) להטמעת "מצוינות תפעולית" באתר הלוגיסטי בהתאם הפערים שאותרו
  • תכנית להגדלת פוטנציאל ההכנסות של האתר כנותן שירותי מיקור חוץ על ידי הגדרת תמהיל לקוחות, פעילויות, ותכנון פונקציונאלי של משאבים נדרשים"
  • יישום תכנית ההתייעלות והגדלת רווחיות החברה
  • יישום פרופיל לקוחות והסכמי עבודה עם מקבלי שרות על פי מחוללי עלות שהוגדרו על ידנו